فواید اساسی بازیافت گرم درجا

شرکت عمران سازه باربد

زمان و هزینه

null

صرفه جویی قابل ملاحظه در زمان و هزینه،

توام با حفاظت از محیط زیست

منابع تجدید ناپذیر

null

حفظ مقادیر قابل توجهی از منابع تجدید ناپذیر مانند انرژی،

قیر و مصالح سنگی

روکش های آسفالتی

null

امکان ایجاد روکش های آسفالتی بدون مشکلات ناشی از تغییرات دمایی و جداشدگی سنگدانه

ایمنی تردد وسایط نقلیه

null

افزایش ایمنی تردد وسایط نقلیه با ایجاد سطحی صاف و هموار در هنگام عملیات بازیافت گرم

بهسازی بدون ترافیک

null

امکان بهسازی یک خط جاده

بدون توقف جریان ترافیک

حفظ وضع موجود آسفالت

null

عدم تغییر ضخامت روکش آسفالت جاده (رقوم سطح راه)

و حفظ وضع موجود

بازیافت آسفالت گرم درجا

بازیافت گرم درجا به روش هوای گرم فشرده راهکاری برتر نسبت به روش های مرسوم برای بهسازی روکش های آسفالتی آسیب دیده و فرسوده می باشد

0
کیلومتر پروژه
0
پروژه
0
روز پروژه
0
مشتریان

روش اجرایی و عملیاتی بازیافت آسفالت گرم درجا

null

عملیات پیش مهندسی

بازیافت آسفالت گرم درجا، پس از عملیات پیش مهندسی که شامل ارزیابی آسفالت موجود طول مسیر، بدست آوردن درصد و شکل و نوع خرابی های آسفالت…

بیشتر »

null

دستگاه پیش گرمایش

در مرحله اول دستگاه پیش گرمایش (Pre Heater)هوای گرم فشرده با دمای 600 تا 700 درجه سانتیگراد را به صورت تشعشعی و از منافذ تعبیه شده در…

بیشتر »

null

دستگاه تراش گرم

دستگاه سوم تراش گرم نام دارد، این دستگاه مشابه دستگاه پیش گرمایش دارای سیستم تولید هوای گرم فشرده می باشد که ضمن دمیدن هوای گرم فشرده…

بیشتر »

null

دستگاه مخلوط کن

به منظور اصلاح ساختار و ارتقاء کیفیت آسفالت بر اساس دستورالعمل پیش مهندسی دفترفنی نسبت به افزودن آسفالت جدید (ادمیکس) به میزان تقریبی…د

بیشتر »

پروژه ها

پروزه های انجام شده و در حال اجرا شرکت عمران سازه باربد

null

محور نوکنده - گرگان

محور نوکنده – گرگان

null

گردنه قوشچی - ارومیه

گردنه قوشچی – ارومیه

null

محور خاش - زاهدان

محور خاش - زاهدان

null

محور شهر بابک - کرمان

محور شهر بابک - کرمان

null

آزاد راه تهران – ساوه

آزاد راه تهران – ساوه

null

پروژه قم

پروژه قم

تیم باربد

کارشناسان و مهندسین شرکت عمران سازه باربد